mardi 11 novembre 2014

نوشته سیاوش اوستا - سازمان جاسوسی الله چگونه از تروريستها و قاتلين بهره تبليغاتی ميبرد؟ انيس نقاش و رفسنجانى در يك برنامه تلويزيونى

 نوشته سیاوش اوستا
سازمان جاسوسی الله چگونه از تروريستها و قاتلين بهره تبليغاتی ميبرد؟
انيس نقاش و رفسنجانى در يك برنامه تلويزيونى

سيدعلى خامنه اى كه در انديشه تصاحب كامل قدرت اجرائى، قضائى و مقننه ايران بود در انتخابات رياست جمهورى با گزينش شتابزده احمدى نژاد سرش كلاه رفت.
وى و سازمان امنيت موازيش تمامى تلاش خود را متمركز كرده بودند تا با رئيس جمهور كردن باقر قاليباف كه از نوجوانى از مريدان آقا بود، تمامى قدرت را در ايران از آن خود كنند. تمامى نيروهاى سپاه پاسداران و دفاتر رهبرى در سراسر كشور بسيج شده بودند تا قاليباف بچه مشهد بر جاى خاتمى بنشيند.
اما برخى از نطق هاى انتخاباتى قاليباف موجب شد تا سيدعلى خامنه اى در تله افتاده و نظرش عوض شود.
قاليباف اعلام كرد كه ايران به يك رضاخان حزب اللهى نياز دارد.
وى گفت: مسئوليت ها و ميدان فعاليت هاى رهبرى و رئيس جمهور تفكيك شده است.
وى در تاريخ به خبرنگارى كه از پاريس براى تهيه گزارش به تهران رفته بود نيز گفت: من كسى نيستم كه از جيب رهبرى خرج كرده و چشم بسته كار كنم.
همه اينها كه در چند روز مبارزات انتخاباتى روى داد موجب شد تا مجتبى فرزند كوچك آقاى خامنه اى با گزارشى مفصل نزد پدر رفته و جاى قاليباف فرمانده سپاه را با احمدى نژاد فرمانده بسيج عوض كند.
بسيج و سپاه فرق اساسى تشكيلاتى انديشه اى و سياسى نيز با هم دارند همچنان كه اعضاى بسيج از قشر پائين و عوام و كم تحصيل كرده جامعه هستند، رهبران آنها نيز عوام زده تر و مرتجع تر از سپاه و رهبران سپاه هستند.
سپاه پاسداران طى بيش از يك چهارم قرن توانسته است با ديدن آموزش هاى مدرن و سفرهاى خارج از كشور با آشنائى با جهان، چند پا از بسيج و بسيجيان جلوتر باشد و على خامنه اى كه يكشبه از سپاه به بسيج پريده و رئيس جمهور سپاهى را بسيجى كرد، هرگز گمان نمى كرد كه احمدى نژاد وى را در تله هائى بيندازد كه كل رژيمش با همه سازمان هاى اطلاعاتى و مطالعات استراتژيكش نتواند او را از منجلاب و خطر دربياورد.
پيش از اين بارها و بارها آقايان خمينى و خامنه اى عليه جهان آزاد و اسرائيل و غيره سخنرانى هاى راديكالى كرده بودند، اما همواره رهبران سياسى ايران در مجامع جهانى تبليغ مى كردند كه سخنان رهبرى با حضور رئيس جمهور و دولت مشروعيت عملى ندارد... اما آنگاه كه احمدى نژاد به عنوان بالاترين عنصر اجرائى كشور خواهان نابودى كشورى شد كه توسط سازمان ملل به رسميت شناخته شده است و قتل عام هولوكاس را زير علامت سئوال برد، كار نظام اسلامى از بيخ و بن خراب شد به گونه اى كه ديگر هم پيمانان ملاها چون روسيه، چين اروپا و به ويژه انگليس و فرانسه هم نتوانستند خرابكارى هاى احمدى نژاد را راست و ريس كنند.
حتى خامنه اى با فعال نمودن شورائى براى اداره سياست خارجى و مأموريت دادن به على لاريجانى و ولايتى و غيره نيز نتوانست كارى از پيش ببرد.
اينك گفته مى شود كه فرزند بزرگ آقاى خامنه اى، آقا مصطفى مأموريت يافته است تا به همراه يك تيم روحانى و فوكلى راه حلى براى عبور از احمدى نژاد بيابند و يك بار ديگر در خانواده آقاى خامنه اى دو برادر رو درروى يكديگر قرار گرفته اند. زيرا در شرايطى كه آقاى مجتبى خامنه اى همچنان در دفاع از احمدى نژاد در تلاش است، برادر بزرگتر او آقامصطفى در تدارك بركنارى اوست.
و از همه اينها مهمتر اين كه هاشمى رفسنجانى بهترين بهره را برده و خواهد برد زيرا رفسنجانى ارتباطات خارجى و دلارى بسيارى بالائى در سراسر جهان دارد در صورتى كه آقاى خامنه اى فقط در داخل كشور قدرتمند است و در سياست جهانى و دلارى نفتى، نفوذى ندارد و از همه مهمتر هاشمى با پيوند چند ساله اى كه با اقتصاد جهانى دارد تبليغاتش نيز در همين راستا است. هر چند تو با من دشمنى، اما دشمنى كردن تو با دشمن من براى من مفيد است. پس ترا تأمين مى كنم تا كارت را دنبال كنى، يكى از پايوران پيشين نظام سال ها پيش اين مسئله را افشاء كرده بود كه خانواده رفسنجانى انصار حزب الله را تأمين مى كردند تا هر چه بيشتر به خانم فائزه حمله كنند.
اما نكته اى كه از چشم صاحب نظران به دور افتاد، حضور هاشمى رفسنجانى با انيس نقاش، تروريست معروف در يك برنامه تلويزيونى بود. شبكه الجزيره يك برنامه بحث آزاد را با يوسف القرضاوى رئيس «علماى مسلمانان جهان سنى» و هاشمى رفسنجانى ترتيب داده بود كه البته هر يك جداجدا به پرسش هاى خبرنگار و رقيب خود پاسخ مى دادند. اما جالبى قضيه در آن بود كه دو نفر به عنوان پژوهشگر و هر يك در دفاع از يكى از آن دو تن به تجزيه و تحليل آن مناظره و يا بحث آزاد پرداختند و مدافع آقاى هاشمى رفسنجانى كسى نبود جز آقاى «انيس نقاش» تروريست مشهور لبنانى كه در هنگامى كه قصد ترور شاپور بختيار را در فرانسه داشت. دو شهروند فرانسوى را به قتل رساند و سال ها در زندان فرانسه بود تا اين كه پس از نخست وزير شدن شيراك از زندان آزاد شد، وى امروزه جدا از اين كه يك سرمايه دار و بيزنس من متمولى در ايران است، براى دفاع از سخنان هاشمى رفسنجانى در شبكه الجزيره با عنوان «پژوهشگر در امور اسلامى» ظاهر شده و از هاشمى رفسنجانى، شيخ حسن نصرالله، احمدى نژاد و «مقاومت شريف» در عراق دفاع كرد.
انيس نقاش طرح اختلافات تاريخى را در شرايط كنونى عراق، چون جنگ امام على با خانم عايشه همسر پيامبر اسلام را توطئه آمريكائى ها براى تبديل كردن «مقاومت شريف» به مقاومت طائفى (فرقه اى) دانسته و ملاهاى جاهل سنى را بازيچه اين جنگ معرفى كرد.
انيس نقاش با اشاره به سازمان هاى اطلاعاتى ايران، مركز مطالعات استراتژيك و غيره... گفت كسانى كه سياسى و تشكيلاتى كار مى كنند نسبت به علماى سنى كه از روى احساس حرفى مى زنند و عملى مى كنند بهتر مسائل سياسى جهان را تحليل و بررسى مى كنند...
وى در دفاع از جمهورى اسلامى و سخنان هاشمى رفسنجانى گفت: زلماى خليل زاد كه از كابل و بيروت تا آمريكا اسلام شناسى را با پول و بورس آمريكا مرور كرده است، به عنوان يك متخصص در امور اسلامى به راحتى مى تواند اين اركستر را فعال كند تا سنى هاى جهان را با آن موزيك در عراق و ديگر كشورهاى اسلامى برقصاند.
اين روزها بحث هاى ضد شيعه و سنى كه مسلماً با درگيرى هاى ايران و تازيان و ريشه هاى تاريخى آن مى رسد، به ويژه توسط بعثى هاى عراق و سوريه رشد كرده و ايرانى را عجم، ضد اسلامى، حشيشيون (باطنيان پيروان حسن صباح) قاتل خلفاى راشدين، عوامل اختلاف افكن در اسلام و غيره مى خوانند و تلويزيون هاى العربيه و الجزيره با بحث هاى خود به اين مسئله دامن مى زند.
برگرفته از کتاب سازمان جاسوسی اللهDavid ABBASI Politicologue, Islamologue, Historien, Ecrivain, Spécialiste du Monde Musulman 
Auteur de +120 ouvrages et 5000 Articles et + 3000 Heures d'émissions Radio Télévise . David ABBASI, est aussi Président de l’institut Awesta, PersianCnn , Zoroastriens du Monde 
Rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du mot «Islam Politique» depuis 1980 … 

David ABBASI  Écrivain, Historien Franco-Perse (Son Nom en Persane Siyavash AWESTA) سیاوش اوستا     

Envoyez vos invitations pour interventions radio télévisée ou conférences ou colloques: david@abbasi.fr

La chaine international de la télévision Alarabya a déjà diffuser un repartage  de 1 heur sur David ABBASI, a annoncer que Plusieurs menace et complot contre David ABBASI écrivain Laïc a été joué . Mr David ABBASI depuis 35 ans grâce a ses écrits et ses émission radio télévise en Français et en Persane a éclairer le monde et a obtenue plusieurs encouragements de la parte de 4 Président de la république français, et beaucoup distinctions …David ABBASI est inventeur de mot islam politique et c'est lui qui a écrit et proposer l'Islam de France    Regardez les dernières émission télévisé de Mr David ABBASI

Tel: 00 331 45 63 02 63 + 336 87 81 61 44 -Adresse: David Abbasi 66 CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil