vendredi 7 novembre 2014

پیش درآمد استاد فریدون توفیقی به کتاب آیین اوستا نوشته سیاوش اوستا آيين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش فريدون توفيقي

پیش درآمد استاد فریدون توفیقی به کتاب آیین اوستا نوشته سیاوش اوستا


آيين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش

فريدون توفيقي
(برنامه ساز راديو و تلويزيون)

    سرزمين ايران در طي قرون متمادي از لحاظ ادب و فرهنگ و آيين يكتاپرستي كه همانا اهورامزدا باشد در جهان ميدرخشيده است بخصوص چهره‌هاي درخشاني در زمينه‌هاي علمي، فلسفي و نجوم و شعر از اين سرزمين برخاسته‌اند...
    ايران ما روزگاري در زمره بزرگترين كشورها به حساب ميامده است. اما رفته رفته تمدن فراگير ايران هزاران ساله ر طول ساليان دراز و پرآشوب و بروز حوادثي تلخ و اندوهبار، شكوفايي و درخشانيش متوقف گرديد ... به ويژه  پس از يورش تازيان كه با وعده‌هاي دروغين و البته عملكرد نادرست بعضي از ايرانيها، تمدن ايران كهن و دستاوردهاي علمي و هنري و مجهزترين كتابخانه‌ها و مراكز بزرگ علمي به دست تازيان به آتش كشيده شده و نابود شدند.
ضرورت شناخت تمدن ايران باستان در اين عصر و زمان براي ما ايرانيان حايز اهميت ميباشد اگر با تمام وجود و علاقه به مطالعه و بررسي فرهنگ و تمدن ايران باستان و آنچه نياكان ما براي سرفرازي اين سرزمين كرده‌اند بپردازيم آنوقت به درستي در خواهيم يافت كه بر سر ما چه آمده است!
متاسفانه براي شناخت تمدن ايران باستان خود ما ايرانيان كوتاهي و كم كاري فراوان كرده‌ايم درباره پيشرفت اين سرزمين مورخين غيرايراني با آنكه منافع سرزمين خود را در نظر داشته‌اند نكته‌هاي مثبتي را يادآوري كرده‌اند اما متاسفانه نويسندگان و مورخين ايراني كمتر به آن توجه نموده‌‌اند.
    اينك ضرورت ايجاب ميكند كه باري دگر براي آگاهي نسل جوان كه فرداي ايران را رقم خواهند زد اين وظيفه مهم و حياتي توسط نويسندگان و پژوهشگران آگاه ايراني با زباني ساده وقابل  درك براي نسل جوان ايران و شناخت درست آنها از اين فرهنگ بزرگ به رشته تحرير درآيد.
از سويي وظيفه رسانه‌هاي نوشتاري و گفتاري و سيمائي است تا براي شناسايي تمدن بزرگ باستاني در شرايط امروز كه از حساسيتي خاص برخوردار ميباشد تلاش كنند زيرا چگونگي آنچه در دوران حكومت مذهبي بر مردم عزيز و كشور ايران گذشته و چگونه حكومتگران مذهبي آلوده به فساد شده‌اند و برنامه‌هاي ايران ويرانگر استعمارگران را دنبال كرده و ميكنند براي آگاهي ملت شريف ايران روشن گردد.
    نسل جوان ايراني امروز با انديشه‌ روشني كه دارد آمادگي براي دگرگوني حكومت مذهبي و شناختي درست از اين نوع حكومت ويرانگر به دست آورده است.
امروز مردم ايران بخوبي ميدانند از زماني كه حكومت آخوندي در ايران به قدرت رسيد كشور ما سير عقبگرايي آغاز نمود سياست حاكمان كنوني ، كشور ما را در جهتي پيش برده است كه در منطقه از كشورهايي كه روزي و روزگاري آرزوي رسيدن به شرايط ايران را داشته‌اند عقب مانده‌تر شده‌ايم و خود آن كشورها كه آنزمانها عقب مانده بودند در برابر اين حكومت بيخرد مذهبي پيشرفتهاي شگرفي بدست آورده‌اند و متاسفانه مردم ايران از بسياري نعمتها محروم شده‌اند غارت ثروتهاي ملي و نابودي منابع طبيعي و فساد گسترده‌ اين حكومت كشور ما را در سراشيبي و ويراني قرار داده است و از فاجعه بزرگ تاراجي كه بدست بيگانگان انجام ميگيرد از نگاه هيچ انسان آگاه و فرهيخته‌اي پنهان نيست.
شوربختانه سقوط اخلاقي و فرهنگي كه از سياستهاي حكومت مذهبي ميباشد اگر همچنان ادامه داشته باشد ايران ما ساليان متمادي بايد در حسرت آزادي و عدالت اجتماعي بسوزد و بماند.
براي جلوگيري از اين فاجعه ملي ميبايست همه تلاش كنيم تا پيشينه پرافتخار خود را به مردممان معرفي كنيم و بايد اميدوار بود كه فرداي ايران، فرداي روشن مملو از خصوصيات اخلاقي فرهنگي ايران باستان باشد.
خوشبختانه امروز امكاناتي در اختيار جامعه ايراني وجود دارد مخصوصا در خارج از ايران كه هموطنان ما با استفاده از تكنولوژي مدرن به راحتي به تازه‌ترين رويدادها دسترسي دارند پس ميبايست نگاهي آموزنده به فرهنگ و انديشه و تمدن ايران هفتهزار ساله داشت و فرهنگ و تمدن باستاني را سرمشي زندگي امروز نمود وبا هوشياري در جهت پويايي و درخشندگي اين فرهنگ انسان ساز ايراني تلاش نمود. فرهنگ خرد و خردورزي را بايد تبليغ كرد اين آمادگي در نسل امروز و جوان ايران بوجود آمده است. اگر در يورش تازيان دليراني چون بابك خرمدين و مازيار طبرستاني قدعلم كردند و در برابر حكومت تازيان پايداري نمودند و جان باختند امروز خوشبختانه هزاران هزار بابك و مازيار در سرزمين ايران قدعلم كرده‌اند و با وجود اين نسل شجاع كه با انديشه ايراني به مقابله تازيان حكومتگر برخاسته‌اند وبا پشتيباني ملت شريف ايران بايد اميدوار بود كه فرداي ايران فردايي روشن و سرشار از خصوصيات اخلاقي و فرهنگي ايران باستان باشد.
بي گمان ما ايرانيان بايد در حال و هواي تازه و با تكيه به فرهنگ ايراني تنفس كنيم و فضايي تازه بايد ايجاد نمود و اين آسان و ميسر نميشود مگر با تلاش و كوشش تمامي ايرانيان و اين انديشه بارور ايراني بايد به كمك انسان ايراني بيايد.
كتاب «آيين اوستا» و انديشه خردگراي «سياوش اوستا» در اين راستا بهترين راهنماي ايرانيان ميباشد.
اين شگفتي بين كه در جسمي چنين ناچيز و خرد
آتشي گشته نهان پاينده و دنيا ستان
نيروي تسخير دنيا جسم تاباينده نيست
نيروي انديشه است اين آري آري بيگمان
فكر انسانيت اين كافكند بر گردن عنان
فكر انسانيست كو گشته به كيهان حكمران
نيروي انديشه چون موج افكند در راه اوج
زندگي از كندي آيد سوي تندي ناگهان
چرخ دوران با جهشهاي پياپي بگذرد
بس شگفتيها كز و آيد پديد اندر زمان
خوانده‌اي آن داستان را كز گذشته روزگار
ملتي از تابش انديشه‌اي شد شادمان
ليك ايراني بيايد خصلتش ديگر شود
جامه سازد از خصال كوروش و نوشه روان
از درستي مايه ها بايد گرفتن در منش
وز دليري بي سپر بايد شدن پيش سنان
آتشي بايد روانها را برافروزد چو مهر
جنبشي بايد چو مزدا آسمان ايجاد كن
خصلتي بايد چو رستم جاودانه پهلوان
چون چنين شد آري آري نام خوشبختي بيار
چون چنين شد شادماني را به باغ انداز خوان
گر جهاني خصم تو شد فكر تو يار تو باد
زندگي تيغ ار زند انديشه باشد مهربان
نسل انساني بجا و نام انسان زنده باد
شادماني جاودانه مردمانرا پاسبان
مهر آزادي به ايران ويچ پرتوساز باد
شعر ايراني روانبخش جوانسال و كلان....
اين قسمتي از يك قصيده بلند درباره آرش كمانگيراست، همان آرشي كه برگزيده مزدا بود براي رهايي ايران.
آرش مردي بود كه از خرد هميشه بيدار مزدايي بسي بهره داشت، او ميدانست كه چه ميكند و فرجام كارش چه خواهد بود. اين بود كه گفت اي سرداران و اين مردم مرا زخم و مرضي نيست ولي يقين دارم كه پس از انداختن تيز قطعه قطعه شده و فداي شما خواهم گرديد، آنگاه بر فراز تخته سنگي قرار گرفت جامه خود را به درآورد برهنه شد بدانگونه كه از مادر برهنه زاييده شده بود. آرش در همان لحظه‌اي كه كمان را رها كرد از پيكر روح افزايش جز مشتي خاكستر بر جاي نماند، او وجود خود را براي آزادي ايران به تير سپرده و به جيحون فرستاده بود....
داستان آرش كمانگير را همه ميدانند و باز تكرار بايد كرد.... ايران امروز ما در دامن خود هزاران آرش پرورانده است كه آماده جانبازي در راه رهايي كشور ميباشند....

با آرزوي سرفرازي براي جناب «سياوش اوستا» كه سالهاي عمر پربار خود را صرف نوشتن و گفتن درباره فرهنگ و تمدن ايران باستان نموده و دهها كتاب پرارزش تقديم هموطنان خود كرده است و كتاب حاضر (آئين اوستا) را كه در دست داريد نتيجه سالها تلاش و كوشش سياوش اوستا ميباشد.
اين محقق و نويسنده توانا و شجاع ايراني هرگز از پاي ننشسته و تا آنجائي كه من به ياد دارم وي با عشق به ايران و تمدن و فرهنگ كهن اين كشور اهورايي همواره در تلاش بوده و لحظه‌اي آرام نگرفته است...
بنام يك ايراني از تلاشها و گزينشهاي اين محقق و نويسنده تواناي ايراني قدرداني ميكنم و سپاس دارم براي ايشان و اميدوارم كه او ساليان سال از مهر اهورامزدا برخوردار باشد و با انديشه روشن ايراني خود به نبرد با سياهي و زشتي ادامه دهد. با درودي فراوان و سپاس فراوان به سياوش اوستا و با آرزوي سعادت و سلامتي اين شخصيت مبارز و ميهن پرست و آگاه و با تقديم و احترام 
 
 
 
سياوش اوستا در مردادماه سال 6979 آريايي ميترايي در دامان بانو زهرا ميرزايي و در آغوش عباس عباسي در محل نوغان مشهد چشم به جهان گشوده است.
 در 16 سالگي رئيس سازمان دانش آموزان حزب مردم به دبير كلي ناصر عامري بوده است.
 در 17 سالگي نخستين كتابش «مسخره‌هاي شهر ما» منتشر شده است.
 وي شاگرد (تاريخ و فلسفه) استاد محمدتقي شريعتي و شيخ علي تهراني و در دو سال   نخـست انقلاب ، مشاور اين دو در امـور سيـاسـي بـوده اسـت ...    وي در 24 سـالگي  مجـبور به تـرك ميـهن ميشود و مدتي در لبنان و سوريه تحصيل نموده و پس از آن مقيـم پاريس ميشود.                                                                           
وي در فرانسه پايه‌گذار خدمات تبليغات با كامپيوتر و كافي‌نت مي‌باشد.
 
 
 
 
    شخصيتهاي فرانسوي بسياري نيز از سناتور، وزير و غيره ميهمان برنامه‌هاي راديويي سياوش اوستا بوده‌اند: سناتور هانري كاياوه پدر خردگرايي فرانسه، ژنرال هانري پاريس مشاور رئيس جمهوري فرانسه، پير ماريون رئيس سازمان اطلاعات و ضد جاسوسي فرانسه، فرانسواز اوستاليه وزير آموزش و پرورش فرانسه، رولان دوما وزير امور خارجه فرانسه، دانيل ژلن هنر پيشه، ژوزه بووه رئيس سنديكاي كشاورزان فرانسه و ...
 
در چندين مرحله سياوش اوستا زير پوشش حفاظتی نيروهای ويژه فرانسوی بوده است که بين سه تا چهار افسر کماندو با يک اتوموبيل ضدگلوله در اختيار وی بوده است.
اما هر بار سياوش اوستا از رهبران فرانسوی خواسته است تا بجای محافظ گماردن برای آزادگان از تروريستها بخواهند تا عملياتشان را در غرب متوقف کنند تا اينکه در سال ۱۹۹۷ در پی پيشنهاد سياوش اوستا به رهبران اروپا دولت محمد خاتمی با امضای پيمان نامه ها ئی متعهد شد تا از ورود تروريستها به غرب جلوگيری کند و در پی افشا گريهای ريشه ای سياوش اوستا حتی رئيس جمهور ايران تا آنجا پيش رفت که رسما اعلام نمود که وزارت اطلاعات ايران ايرانيان را به قتل ميرساند.
 
سیاوش اوستا تا چهل سالگی با نام شناسنامه ای حسن عباسی شهرت داشت اما در پی جعل یک شخصیت امنیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران و دکتر حسن عباسی خواندن او که نام اصلیش یدالله قزوینی بوده و از فرماندهان سپاه پاسداران و استاد دانشگاه امام حسین و آموزش دهنده ی حزب الله لبنان (بر اساس اعترافات خودش که در یو توب موجود است) و مشاور سید علی خامنه ای و ازتئوریسنهای نظام بوده است سیاوش اوستا  این نام را برای خودش برگزید بویژه از سال ۱۹۹۵ با نوشتن کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد که در آن کتاب اهورامزدا را در خواب می بیند و همو وی را بجای حسن و یا دیوید عباسی  سیاوش اوستا میخواند۰
شایان یاد آوریست که کتاب  خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و برنامه های رادیو و تلویزیونی سیاوش اوستا تاثیر بزرگی در گسترش خداشناسی درست و خردگرائی آریائی در افکار و اندیشه های انسانهای مختلفی گذاشت این تاثیر خواسته و یا نا خواسته در آثار بسیارانی از شعر و کتاب و برنامه رادیو تلویزیونی تا به امروز مشهود است۰
 
 
 
 
 
شایان یاد آوریست که کتاب  خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و برنامه های رادیو و تلویزیونی سیاوش اوستا تاثیر بزرگی در گسترش خداشناسی درست و خردگرائی آریائی در افکار و اندیشه های انسانهای مختلفی گذاشت این تاثیر خواسته و یا نا خواسته در آثار بسیارانی از شعر و کتاب و برنامه رادیو تلویزیونی تا به امروز مشهود است۰
Acheter En livre papier: 20 Pour chaque livre, livraison compris
David ABBASI Politicologue, Islamologue, Historien, Ecrivain, Auteur de +120 ouvrages et 5000 Articles et + 3000 Heures d'émissions Radio Télévise . David ABBASI, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du mot « Islam Politique » depuis 1980 … commander ses livres:
http://abbasi.fr
سفارش کتابهای سیاوش اوستا
http://awesta.org
From Wikipesia:
David Abbasi, also known as Siyavash Awesta, is a Persian-French writerjournalist, and Islamologist. He lives in Paris,[1] and was born to Zahra Mirzai (mother) and Sheikh Abbas Abbasi (father).

Career

He has written more than 100 books and 2,000 articles. Animator of the radio “Ici et Maintenant”[2] since 1986, and has experienced more than 7000 hours of emissions and interviewed several international personalities like Jacques ChiracLaurent FabiusDaniel GélinHenri CaillavetJosé BovéMehdi BazarganCastroPierre HenryPierre MarionAri Ben MenasheEli BarnaviEnrico Macias, Général Paris, and Jean Pierre RaffarinFrançois Lebel.[3] Founder of Mehr television since the year 2000, the emissions diffused by satellite, Telestar 12 & 4 in the whole world and approximately 500 emissions available on the internet.[4][5] Since 1990, he invented the mitraic diary which he publishes each year and we are in year 7029 is the year 2007.[6] He has also written three books on this subject in multiple languages.[7][8][9] He organized and produced more than 200 artistic programs, plays and festivals varied on the Eiffel Tower, Bois de Boulogne, Palais des congrès of Versailles, Théâtre de Paris, Casino de Paris, Theatre ADYAR, and Auditorium of Châtelet in the presence of several thousands of people.[10]

Awards

  • “ Arts Sciences Lettres ”[11]- Gold Plate
  • “Grand Prix Humanitaire de France”[12] – Gold Medal
  • “Mérite et Dévouement Français”[13]
Several international personalities wrote articles in his favor[14] especially senator Henri Caillavet (father of the French modern laicity), who made a foreword in the book entitled “Women and Wars in Political Islam”.[15]
From Wikipesia:
David Abbasi, also known as Siyavash Awesta, is a Persian-French writerjournalist, and Islamologist. He lives in Paris,[1] and was born to Zahra Mirzai (mother) and Sheikh Abbas Abbasi (father).

Career

He has written more than 100 books and 2,000 articles. Animator of the radio “Ici et Maintenant”[2] since 1986, and has experienced more than 7000 hours of emissions and interviewed several international personalities like Jacques ChiracLaurent FabiusDaniel GélinHenri CaillavetJosé BovéMehdi BazarganCastroPierre HenryPierre MarionAri Ben MenasheEli BarnaviEnrico Macias, Général Paris, and Jean Pierre RaffarinFrançois Lebel.[3] Founder of Mehr television since the year 2000, the emissions diffused by satellite, Telestar 12 & 4 in the whole world and approximately 500 emissions available on the internet.[4][5] Since 1990, he invented the mitraic diary which he publishes each year and we are in year 7029 is the year 2007.[6] He has also written three books on this subject in multiple languages.[7][8][9] He organized and produced more than 200 artistic programs, plays and festivals varied on the Eiffel Tower, Bois de Boulogne, Palais des congrès of Versailles, Théâtre de Paris, Casino de Paris, Theatre ADYAR, and Auditorium of Châtelet in the presence of several thousands of people.[10]

Awards

  • “ Arts Sciences Lettres ”[11]- Gold Plate
  • “Grand Prix Humanitaire de France”[12] – Gold Medal
  • “Mérite et Dévouement Français”[13]
Several international personalities wrote articles in his favor[14] especially senator Henri Caillavet (father of the French modern laicity), who made a foreword in the book entitled “Women and Wars in Political Islam”.

سیاوش اوستا 
Mr David ABBASI depuis 30 ans grâce a ses écrits et ses émission radio télévise en Français et en Persane a éclairer le monde et a obtenue plusieurs encouragements de la parte de 4 Président de la république Français, et beaucoup distinctions David ABBASI est inventeur de mot islam politique et c'est lui qui a écrit et proposer l'Islam de France depuis premier ministre Lionel Jospin jusqu'au président Sarkozy et Président Holland . Fervent opposant aux régimes islamistes depuis1979, David Abbasi est aujourd’hui un éminent écrivain, historien, islamologue et journaliste Franco-Perse Installé à Paris depuis 1982, il est l’auteur d’un grand nombre d’articles et d’ouvrages sur l’actualité, l’histoire et la culture .. David Abbasi est un spécialiste du Moyen -Orient et Proche Orient.... Adresse: David ABBASI 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France tel: 01 45 63 02 63 & 06 87 81 61 44 - Abbasi.Fr

گزارش ویدیویی دیدار گفتگو و امضای کتاب با سیاوش اوستا در فرهنگسرای شرکت کتاب لس آنجلس سوم اسپند ماه 7077 آریایی شنبه 22 فوریه 2014 ساعت 17

 En ARABE سیاوش اوستا  على الإنترنت بآلعربیه
گزارشی از زندگی سیاوش اوستا العربیه
بمب اتم ملاها کدام است؟ و قاسم سلیمانی و فیلق القدس سپاه قدس
خامنه ای و انتخابات
آیا کامران دانشجو مسیحی شده است؟


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil