jeudi 8 février 2018

شوخیه مگه؟

زن اصفهانی شیر پای مردم

رها سازی یک سگ با دست در دست دادن

خودکشی زلزله زاده ها

ترانه براندازا درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
شماره تلفن خصوصي و دستي من
+33687816144
آدرس ايميل
awesta@awesta.net
همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
opinion.pm
بیابید
و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
تلويزيون مهر بزبان پارسي
Mehrtv.com
تلويزيون مهر بزبان تازي
Mehrtv.net
تلويزيون مهر به زبان فرانسه
Mehrtv.fr
تلويزيون مهر به زبان انگليسي
Mehrtv.org
بيست و چهار ساعت
و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
95.2 fm
در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
براي عروسي بسبك آريايي
Faryad.net
براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
Zartosht.fr
براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
Iran7000.com
براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
Aria7000.com
سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
08paris.fr

كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
@ShahrFarangParis
كانال تلگرام زرتشت جهاني
@zartoshtjahani
آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
@SiyavashAwesta
ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
@persiancnn
مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

--- 
Thursday, February 8, 2018 ---
[12:52:16 PM]Dr Shana:
Forwarded message
Yaran E Ariai:
با درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
شماره تلفن خصوصي و دستي من
+33687816144
آدرس ايميل
awesta@awesta.net
همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
opinion.pm
بیابید
و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
تلويزيون مهر بزبان پارسي
Mehrtv.com
تلويزيون مهر بزبان تازي
Mehrtv.net
تلويزيون مهر به زبان فرانسه
Mehrtv.fr
تلويزيون مهر به زبان انگليسي
Mehrtv.org
بيست و چهار ساعت
و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
95.2 fm
در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
براي عروسي بسبك آريايي
Faryad.net
براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
Zartosht.fr
براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
Iran7000.com
براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
Aria7000.com
سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
08paris.fr

كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
@ShahrFarangParis
كانال تلگرام زرتشت جهاني
@zartoshtjahani
آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
@SiyavashAwesta
ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
@persiancnn
مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

  ایران ویرانه لبنان آباد با پول تو انسان خاموش  ا درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
  بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
  مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
  در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
  شماره تلفن خصوصي و دستي من
  +33687816144
  آدرس ايميل
  awesta@awesta.net
  همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
  opinion.pm
  بیابید
  و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
  تلويزيون مهر بزبان پارسي
  Mehrtv.com
  تلويزيون مهر بزبان تازي
  Mehrtv.net
  تلويزيون مهر به زبان فرانسه
  Mehrtv.fr
  تلويزيون مهر به زبان انگليسي
  Mehrtv.org
  بيست و چهار ساعت
  و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
  و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
  95.2 fm
  در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
  براي عروسي بسبك آريايي
  Faryad.net
  براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
  Zartosht.fr
  براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
  Iran7000.com
  براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
  Aria7000.com
  سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
  08paris.fr

  كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
  @ShahrFarangParis
  كانال تلگرام زرتشت جهاني
  @zartoshtjahani
  آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
  @SiyavashAwesta
  ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
  @persiancnn
  مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
  و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
  دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

  --- 
  Thursday, February 8, 2018 ---
  [12:52:16 PM]Dr Shana:
  Forwarded message
  Yaran E Ariai:
  با درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
  بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
  مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
  در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
  شماره تلفن خصوصي و دستي من
  +33687816144
  آدرس ايميل
  awesta@awesta.net
  همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
  opinion.pm
  بیابید
  و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
  تلويزيون مهر بزبان پارسي
  Mehrtv.com
  تلويزيون مهر بزبان تازي
  Mehrtv.net
  تلويزيون مهر به زبان فرانسه
  Mehrtv.fr
  تلويزيون مهر به زبان انگليسي
  Mehrtv.org
  بيست و چهار ساعت
  و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
  و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
  95.2 fm
  در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
  براي عروسي بسبك آريايي
  Faryad.net
  براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
  Zartosht.fr
  براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
  Iran7000.com
  براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
  Aria7000.com
  سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
  08paris.fr

  كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
  @ShahrFarangParis
  كانال تلگرام زرتشت جهاني
  @zartoshtjahani
  آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
  @SiyavashAwesta
  ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
  @persiancnn
  مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
  و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
  دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

   مردها شجاعت را از شمسی خانم بیامزند   ا درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
   بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
   مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
   در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
   شماره تلفن خصوصي و دستي من
   +33687816144
   آدرس ايميل
   awesta@awesta.net
   همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
   opinion.pm
   بیابید
   و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
   تلويزيون مهر بزبان پارسي
   Mehrtv.com
   تلويزيون مهر بزبان تازي
   Mehrtv.net
   تلويزيون مهر به زبان فرانسه
   Mehrtv.fr
   تلويزيون مهر به زبان انگليسي
   Mehrtv.org
   بيست و چهار ساعت
   و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
   و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
   95.2 fm
   در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
   براي عروسي بسبك آريايي
   Faryad.net
   براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
   Zartosht.fr
   براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
   Iran7000.com
   براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
   Aria7000.com
   سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
   08paris.fr

   كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
   @ShahrFarangParis
   كانال تلگرام زرتشت جهاني
   @zartoshtjahani
   آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
   @SiyavashAwesta
   ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
   @persiancnn
   مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
   و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
   دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

   --- 
   Thursday, February 8, 2018 ---
   [12:52:16 PM]Dr Shana:
   Forwarded message
   Yaran E Ariai:
   با درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
   بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
   مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
   در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
   شماره تلفن خصوصي و دستي من
   +33687816144
   آدرس ايميل
   awesta@awesta.net
   همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
   opinion.pm
   بیابید
   و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
   تلويزيون مهر بزبان پارسي
   Mehrtv.com
   تلويزيون مهر بزبان تازي
   Mehrtv.net
   تلويزيون مهر به زبان فرانسه
   Mehrtv.fr
   تلويزيون مهر به زبان انگليسي
   Mehrtv.org
   بيست و چهار ساعت
   و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
   و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
   95.2 fm
   در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
   براي عروسي بسبك آريايي
   Faryad.net
   براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
   Zartosht.fr
   براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
   Iran7000.com
   براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
   Aria7000.com
   سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
   08paris.fr

   كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
   @ShahrFarangParis
   كانال تلگرام زرتشت جهاني
   @zartoshtjahani
   آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
   @SiyavashAwesta
   ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
   @persiancnn
   مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
   و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
   دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

    جریان فرار دزدها به کانادا

    مرگ و انواعش در ایران    ا درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
    بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
    مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
    در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
    شماره تلفن خصوصي و دستي من
    +33687816144
    آدرس ايميل
    awesta@awesta.net
    همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
    opinion.pm
    بیابید
    و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
    تلويزيون مهر بزبان پارسي
    Mehrtv.com
    تلويزيون مهر بزبان تازي
    Mehrtv.net
    تلويزيون مهر به زبان فرانسه
    Mehrtv.fr
    تلويزيون مهر به زبان انگليسي
    Mehrtv.org
    بيست و چهار ساعت
    و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
    و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
    95.2 fm
    در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
    براي عروسي بسبك آريايي
    Faryad.net
    براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
    Zartosht.fr
    براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
    Iran7000.com
    براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
    Aria7000.com
    سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
    08paris.fr

    كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
    @ShahrFarangParis
    كانال تلگرام زرتشت جهاني
    @zartoshtjahani
    آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
    @SiyavashAwesta
    ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
    @persiancnn
    مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
    و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
    دوستدار شما سياوش اوستا پاریس

    --- 
    Thursday, February 8, 2018 ---
    [12:52:16 PM]Dr Shana:
    Forwarded message
    Yaran E Ariai:
    با درود فراوان و مهر بسيار و آرزوي تندرستي براي شما
    بسيار شادمان هستم كه اين پل ارتباطي ميان ما برقرار بماند
    مهرورزيده و نشاني هاي پيوند با سیاوش اوستا را نيز يادداشت بفرماييد
    در صورتيكه امري باشد بسان هميشه با شما مهربان يار گرامي همرام
    شماره تلفن خصوصي و دستي من
    +33687816144
    آدرس ايميل
    awesta@awesta.net
    همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در سايت
    opinion.pm
    بیابید
    و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
    تلويزيون مهر بزبان پارسي
    Mehrtv.com
    تلويزيون مهر بزبان تازي
    Mehrtv.net
    تلويزيون مهر به زبان فرانسه
    Mehrtv.fr
    تلويزيون مهر به زبان انگليسي
    Mehrtv.org
    بيست و چهار ساعت
    و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
    و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام
    95.2 fm
    در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
    براي عروسي بسبك آريايي
    Faryad.net
    براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت
    Zartosht.fr
    براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
    Iran7000.com
    براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
    Aria7000.com
    سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
    08paris.fr

    كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
    @ShahrFarangParis
    كانال تلگرام زرتشت جهاني
    @zartoshtjahani
    آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
    @SiyavashAwesta
    ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم
    @persiancnn
    مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
    و با بوسه بر دست بانو و صورت آقا
    دوستدار شما سياوش اوستا پاریس