vendredi 2 juin 2017

VOA CNN mehrtv گفتگوی لونا شاد از صدای آمریکا با سیاوش اوستا

تحقیر و ترور قاسم سلیمانی توسط ابراهیم حاتمی کیا با پول حجچکونگي خدمت حاتمی کیا به استعمار و توهین به بچه های جنگ و کشتن قاسم سلیمانی؟

سیاوش اوستا برنامه امروز را به بچه های جنگ که جان و تن و روان خود را رد تازش اخیر تازیان دادند پیشکش کرد

همچنان بیگانه و تازیان اصلیترین تامین کنندگان خورد و خوراک اپوزیسیون قلابی هستند که همان کسانیکه پول جنگ را به صدام میدادند امروز با نفوذ بالایی آدمهای رنگارنگ را خریده اند

پل اردمن بانکدار امریکایی در پی ورشکستگی سوئیس زندانی شد و در زندان بیزنس پلان و پروژه پولدار شدن خودش و دوستانش را با عنوان سقوط 57 و یا سقوط 1979 نوشت و بر اساس همان کتاب با برانگیختن حساسیت شیعه و سنی و ترساندن عربها از اقتدار ایران پادشاهی وعده سقوط ایران را دادند

در همین پروژه طرح جدایی خوزستان که تا به امروز دنبال میشور پیش بینی شده است

از سویی مقاومتهای شجاعانه محمد رضا شاه برای بالا بردن قیمت نفت و ارائه خدمات مردمی به هم میهنان و دهها مورد دیگر را پل اردمن بهانه کرد تا یک ائتلاف بزرگ و جهانی برای سقوط ایران پدید بیاورد

در پی سقوط پادشاه هدف دوم نابودی ارتش مقتدر ایران با با قتل عام مردم توسط ارتش که با ذکاوت پادشاه ارتش کسی را نکشت و آنها مجبور شدند با جنگ ایران و عراق ارتش ایران را نابود کنند

قاسم سلیمانی از کارگری ساختمان و بنایی شروع کرد و توانست لشکر بزرگی بسازد و خرمشهر را آزاد کند و داعش را در سه کشور نابود کند و یکبار دیگر ایران را از تجزیه نژاد داد را در حال ترور شخصیت و کشتنش هستند

در این برنامه بخشی از فیلم ساخت امریکا را ببینید که چگونه قاسم سلیمانی را بزرگ میکند و بخشی از فیلم ابراهیم حاتمی کیا را نیز ببینید که با نام بادیگارد و باصطلاح زندگی قاسم سلیمانی ساخته است که بزرگترین توهین را به او و به بچه های جنگ کرده است و با تحقیر او درجه اش را از سرلشکری به یک مامور محافظ درجه صفر پایین آورده است که فردا بازشسته میشود و امروز با موتور و شاگرش هم بر ترکش سلوار از یک جوان استاد دانشگاه محافظت میکند و قبلا هم در محافظت جان معاون رئیس جمهور خوب عمل نکرده است و حتی دخترش هم او را قبول ندارد و به شغل و حرفه اش نه اینکه احترام و اهمیتی نمیدهد که مخالف است

و در پایان هم توی یک تونل توسط دوتا موتور سوار کشته میشود و با کشته شدن او مملکت از تونل سیاه خشم و خون بسوی نوری پر فروغ میاید بیرون

خود سلیمانی که هر چند سرباز خوبی است اما انسان ساده ایست اصلا به اینهمه ضدیت و دشمنی و تحقیر حاتمی کیا ناندیشیده است بلکه رفته است و به او سفارش ساخت فیلم 23 نفر را بدهد که در جنگ با عراق کشته شده اند و او اصلا به سفارش وی توجه نکرده است

چنانچه گفته میشود حاتمی کیا نیز که یک کارگردان امنیتی اطلاعاتی است این فیلم را برای ترور شخصیت و بازنشستهگی و فراهم کردن زمینه اجتماعی مرگ سلیمانی بسفارش حج و زیارت ایران که وابسته به عربستان است ساخته است تا با نابود کردن تاریخی قاسمی همه امتیازات ئ افتخارات بچه های جنگ را بفراموشی بسپارد

Plus de 30 ans de censure d’un écrivain en Iran

La totalités des sites internet de Monsieur David ABBASI (environ une centaines) sont interdit et censuré en république islamique d’Iran et ça depuis 1996 à ce jours 2017.

les site Internetو personnel , associatives, culturelles et radio télévises qu’sont gérés par Monsieur David ABBASI سیاوش اوستا sont filtrés afin que les internautes iraniens ne puissent pas accéder au contenu …

selon la témoignage des centaines des milliaires des Iraniennes, même au moment de la diffusion des émissions télévisés de Monsieur David ABBASIسیاوش اوستا par satellite , le régime iranienne envoie des parasite dangereuse pour la santé de peuple …

et tous ca depuis la présidence de Mohammad Khatami Jusqu’au Hassan Rouhani ….

Alors malheureusement Ce régime de censure et criminelle est présentés dans le monde comme des modères ? …

des ex semples : 7000sal.com Avairan.com MehrTv.com etc. ….

سانسور سایتهای اینترنتی وابسته به سیاوش اوستا در ایران

از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز

مهربان یاران گرامی با درود فراوان و مهر بسیار با افتخار و سربلندی به آگاهی میرساند که از سال 1995 تا به امروز کلیه سایتهای اینترنتی وابسته به تلاشهای استاد سیاوش اوستا که بشتر از هفتاد تا میباشد در ایران سانسور و فیلتر شده است که هموطنان گرامی امکان استفاده از ده ها هزار صفحه تلاشهای این نویسنده روشنگر نوپرداز و خردگرا را ندارند

هم میهنان گرامی و مردم آزاده جهان@zartoshtjahani@persiancnntv